Proposities

Ik zoek een ontwikkelaar die de waarde van mijn ontwikkelpositie optimaliseert en die mij kosten en zorgen uit handen neemt

Design & Develop

U verzekert zich met ONE in één keer van de disciplines die nodig zijn voor succesvolle ontwikkeling: ontwerp, ontwikkelmanagement en finance. Integratie van deze disciplines zorgt voor financierbare plannen en voortgang. Marges voor derden en overheadkosten worden geminimaliseerd zodat er meer financiële ruimte binnen het project blijft (zie verder bij Innovatieve ontwikkeling).   

ONE investeert bij voorkeur risicodragend om vanuit de beginsituatie tot aansprekende, gedragen en gefinancierde woningbouwplannen te komen. ONE kan zowel uw koper (van uw grond of gebouw) als uw samenwerkingspartner zijn.

Ik zoek een ontwikkelaar die betaalbare nieuwbouw huur- en koopwoningen kan en wil ontwikkelen

Haalbaar betaalbaar

ONE ontwikkelt betaalbare woningen. Dit doen we vanuit onze ambitie de woningmarkt zo goed mogelijk toegankelijk te maken. Zowel met koop- en huurwoningen, eengezinswoningen en appartementen, mede gericht op gezinnen met middeninkomens

Deze belofte kan en wil ONE inlossen door haar innovatieve kostenbesparende ontwikkelproces te combineren met doorontwikkelde betaalbare woonconcepten en intelligente financiële oplossingen. 

Ik wil me laten verassen door de concrete ontwikkelkansen die te vinden zijn binnen bestaande wijken

Versterkende verdichting

Ontwikkellocaties voor nieuwe woningen zijn schaars. Leefbaarheid is een aandachtspunt in oudere wijken. Onze ervaring is dat een gezamenlijke aanpak op buurtniveau oplossingen kan bieden voor beide uitdagingen. Samen met betrokken partijen in het gebied identificeert ONE plekken die zich lenen voor toevoeging aan het bestaande programma en zo bijdragen aan versterking van de omgeving. 

ONE zorgt ook voor concrete benutting van de gevonden kansen. Alle disciplines zijn in huis die nodig zijn voor succesvolle ontwikkeling. De innovatieve ontwikkelpak minimaliseert marges voor derden (zoals voor projectontwikkelaars en makelaars) zodat er meer ruimte binnen het project blijft om kwaliteit te realiseren (zie verder bij Innovatieve ontwikkeling).    

Ik zoek rendabele houten eengezinswoningen voor nieuwbouw en vervanging

LEF: Houten concept rijwoningen

ONE beschikt over een innovatief en doorontwikkeld concept voor houten eengezinswoningen (‘LEF’). Door dit concept te combineren met ONE’s innovatieve ontwikkelproces komen rendabele projecten die scoren op duurzaamheid, Well (health) en circulariteit mogelijk tot stand.

De conceptwoning kan ook toegepast worden bij vervanging van verouderde eengezinswoningen. De lichte constructie kan op de bestaande fundering geplaatst worden. Een bijzondere duurzame en kostenbesparende oplossing. Indien gewenst begeleidt ONE het project van A tot Z en investeert zij daar risicodragend in.